Overslaan en naar de inhoud gaan

HUURBELEID

 • Amsterdam biedt ontwikkelaars meer financiële ruimte om de bouw van middeldure huurwoningen weer op gang te helpen. Wethouder Reinier van Dantzig laat de maximum huurprijzen aansluiten bij nieuwe wetgeving die op 1 juli is ingegaan: "Ik wil de bouw weer aanjagen. Door aan te sluiten bij de huurprijzen uit de Wet Betaalbare Huur, bieden we meer financiële ruimte aan ontwikkelaars om woningen te bouwen én komen we ontwikkelaars tegemoet om in dit betaalbare segment te blijven bouwen. Dat is heel… meer
  Nieuwsartikel

 • Vastgoedverhuurder CBRE mag de jaarlijkse huurverhoging voor zijn woningen gewoon doorvoeren. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald. Volgens de kantonrechter hebben de 540 procederende huurders van vrije sector woningen geen ‘spoedeisend belang’ met hun eis om de huurverhoging per 1 juli te schorsen.
  Nieuwsartikel

 • Vanaf 1 juli zijn er twee nieuwe wetten van kracht die de huursector ingrijpend veranderen. Het gaat om de Wet vaste huurcontracten en de Wet betaalbare huur. Wat verandert er precies voor huurders en verhuurders?
  Achtergrondartikel

 •   De huren van woningen van woningcorporaties zijn op 1 juli gemiddeld met 5,1 procent omhoog gegaan, iets onder de wettelijk toegestane gemiddelde huurverhoging van 5,3 procent. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 161 woningcorporaties. De huren gaan daarmee gemiddeld 0,2 procent minder omhoog dan als maximum is vastgelegd in de Nationale Prestatiafspraken. De gemiddelde huur van een corporatiewoning was eind vorig jaar 582 euro per maand. 
  Nieuwsartikel

 • De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet betaalbare huur. Huurders kunnen vanaf 1 juli een beroep gaan doen op de wet. Demissionair minister Hugo de Jonge spreekt van een 'een enorme mijlpaal'. Hij noemt het een teken dat de Volkshuisvesting terug is van weggeweest. "Met de Wet betaalbare huur worden huurders beschermd en dat is hard nodig. De explosief gestegen huren vanwege de enorme schaarste aan huurwoningen, zijn voor veel mensen met een normaal inkomen niet meer op te brengen. Dat… meer
  Nieuwsartikel

 • Een groep van ruim vijfhonderd huurders uit Amsterdam en andere steden stapt naar de rechter om via een kortgeding tegen verhuurder CBRE IM te voorkomen dat komende maand de huren in de vrije sector worden verhoogd. Zij eisen bevriezing van de huur, omdat eerder diverse kantonrechters  een streep hebben gehaald door de wijze waarop institutionele beleggers de huren verhogen.
  Nieuwsartikel

 • De senaat heeft de Wet Betaalbare Huur 'met potlood'  op de agenda gezet voor behandeling op 18 juni. De wet legt excessieve huren aan banden en versterkt de positie van de huurders. Demissionair woonminister Hugo de Jonge haalt alles uit de kast om de behandeling van de wet voor één juli - de beoogde invoeringsdatum - af te ronden.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse huisvestingsverordening wordt per 1 januari geactualiseerd. Het college geeft vanaf vandaag de mogelijkheid om te reageren op de voorgestelde aanpassingen. De verordening regelt onder andere de verdeling van sociale huurwoningen en bevat regels voor het gebruik en de toewijziging van woonruimten. Het gaat onder meer om regels voor voorrang, woningruil, woningdelen en huizenruil voor vakanties.
  Nieuwsartikel

 • Geactualiseerd op
  De huurverhoging is in vele jaren niet zo hoog geweest. Dat komt door de opgestuwde inflatie en de loonstijgingen. Die bepalen de bandbreedte voor de verhoging. Verhuurders maken daar over het algemeen gebruik van maar gaan niet helemaal tot het gaatje, zo blijkt uit onze analyse van het beleid van de Amsterdamse corporaties. Verder moeten huurtoeslag en huurverlaging voor minima ervoor zorgen dat de betaalbaarheid van het wonen niet verder afneemt. Althans, in de gereguleerde huursector.
  Achtergrondartikel

 • De gemeente Amsterdam heeft een verhuurder van studentenkamers aan de Duivendrechtsekade in Amsterdam-Oost een last onder dwangsom opgelegd van 200.000 euro. De verhuurder overtreedt volgens de gemeente stelselmatig de Wet goed verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Doet de verhuurder dit niet, dan kan de huurder dit melden bij de gemeente en kan daarop worden gehandhaafd. Uit klachten bij de gemeente blijkt, dat huurders te hoge… meer
  Nieuwsartikel

 • Coen Teulings, voormalig CPB-directeur en econoom, waarschuwt voor de Wet betaalbare huur. In het radioprogramma Sven op 1 zegt hij dat de wet op termijn mensen met weinig eigen vermogen benadeelt omdat het aanbod aan huurwoningen gaat afnemen.
  Nieuwsartikel

 • Het beleid rond woningdelen is een terugkerend thema in de Amsterdamse gemeentepolitiek, een balanceeract tussen het creëren van meer woonruimte versus het beschermen van huurders en tegengaan van overlast. Het huidige college wil de regels weer iets oprekken. Bijvoorbeeld door in wijken waar geen vergunningen voor verkamering meer worden verstrekt de quota te verhogen. Dat gaat dan alleen op voor omzetting naar drie onzelfstandige woonruimten. In die wijken komen daarmee gemiddeld 55 extra… meer
  Nieuwsartikel

 • De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel betaalbare huur. Deze wet legt excessieve huren aan banden en versterkt de positie van de huurders. De wet combineert het reguleren van middeldure huren met het dwingend maken van het WWS. Minister de Jonge schat dat daardoor op termijn de huur van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag gaat en er 113.000 huurwoningen bijkomen in het betaalbare segment. Als ook de Eerste Kamer instemt gaat de wet waarschijnlijk per 1 juli 2024 in.
  Nieuwsartikel

 • De PVV stemt waarschijnlijk vóór het wetsvoorstel om de huren van een deel van de vrije sector te reguleren. Voorwaarde is wel dat het voorstel niet verder wordt aangescherpt. Dat valt op te maken uit de woorden van PVV-Kamerlid Barry Madlener. Met steun van de PVV tekent zich zowel een meerderheid af in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. NSC, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, SP en de ChristenUnie staan ook positief ten opzichte van het wetsvoorstel. VVD en BBB stemmen tegen.
  Nieuwsartikel

 • De particuliere huurvoorraad in Amsterdam is de afgelopen tien jaar fors gegroeid, maar dit heeft niet geleid tot meer betaalbare woningen voor lage en middeninkomens. Integendeel: in de particuliere huursector is het aandeel sociale huurwoningen gehalveerd en de huur van vrijesectorwoningen flink gestegen. De stad wordt vooral voor recente bewoners steeds onbetaalbaarder. De kloof met degenen die al langer in de stad wonen wordt groter. Dat valt mede af te leiden uit de afname van de… meer
  Nieuwsartikel

 • De wet betaalbare huur leidt tot verkoop van huurwoningen en tot slechtere benutting van de huidige woningvoorraad. Daardoor neemt de kans op woonruimte voor lagere inkomens verder af. Deze opvallende conclusies trekt het Instituut voor Publieke Economie in een analyse van mogelijke effecten van de wet.
  Nieuwsartikel

 • Het aanbod van huurwoningen in de vrijehuursector is in 2023 met 13 procent afgenomen, terwijl de huren met 10 procent stegen. Er worden zowel minder nieuwbouwwoningen opgeleverd als bestaande woningen aangeboden. Particuliere beleggers trekken zich terug uit het vastgoed. Maar wie is daarvan vooral de pineut? Zijn dat inderdaad de leraar en de onderwijzer, zoals wel wordt beweerd?
  Achtergrondartikel

 • De huidige huurbegrenzing in de vrije huursector wordt gecontinueerd tot 2029, twee jaar langer dan minister De Jonge eerder had voorgesteld. De Tweede Kamer besloot bovendien het huidige 'laagste-van-twee-principe' te continueren waarbij het laagste percentage van CAO-loonstijging dan wel inflatie uitgangspunt blijft voor de verhoging.
  Nieuwsartikel

 • Steeds meer mensen vinden kamerverhuur een goed idee om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Ook de bereidheid om een kamer of etage in het eigen huis te verhuren neemt sterk toe, zo zou blijken uit een ING onderzoek. Toch is lang niet iedere huiseigenaar bereid om een deel van zijn woning te verhuren.
  Nieuwsartikel

 • Het aanbod van huurwoningen in de 'kale' vrijehuursector is in 2023 flink afgenomen. Het aantal woningzoekenden dat een huurcontract kreeg, lag vorig jaar 13 procent lager dan in 2022. Bovendien nam het aanbod gaandeweg 2023 verder af, tot 30 procent minder in het vierde kwartaal in vergelijking met een jaar eerder. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter steeg met 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM en de belangenvereniging Vastgoed Management Nederland (VGM NL).
  Nieuwsartikel

 • De Woonbond bood gisteren namens een aantal jongerenorganisaties een petitie aan in de Tweede Kamer. Doel van de protestactie: Kamerleden overtuigen van het belang van de wet Betaalbare Huur. Met die wet wil demissionair woonminister Hugo de Jonge de huren van meer woningen reguleren, zodat die toegankelijker wordt voor mensen met een lager of middeninkomen. De Woonbond ‘gelooft in die wet', aldus Suzanna Lividikou van de huurdersorganisatie. Al vindt de bond dat de regulering niet ver genoeg… meer
  Nieuwsartikel

 • Vesteda kondigt aan dat de huurverhoging per 1 juli beperkt blijft tot 4 procent. Als eerste grote institutionele verhuurder maakt Vesteda daarmee zijn huurbeleid voor dit jaar bekend. Het demissionaire kabinet werkt momenteel aan een wetswijziging die voor een huurverhoging van 6,8 procent voor de vrije en 5,8 voor de sociale huursector mogelijk maakt.
  Nieuwsartikel

 • De huurreguleringsplannen van minister Hugo de Jonge zijn onder druk van beleggers dermate aangepast dat alleen kleine nieuwbouwappartementen nog onder de gereguleerde middenhuur vallen. Dat stelt de Woonbond op basis van eigen doorrekeningen van de ‘Wet Betaalbare Huur’. De Bond pleit voor aanscherping van de uitgangspunten.
  Nieuwsartikel

 • Stringente huurregulering schaadt het bedrijfsmodel van woningcorporaties en is daardoor op de lange termijn niet houdbaar gezien de grote uitdagingen waar zij voor staan. Dit concludeert een interdepartementale werkgroep in de ‘Tussenrapportage IBO woningbouw en grond’. Volgens het rapport is het effectiever om de koopkracht van huurders te beschermen via huurtoeslag dan via huurprijsbeperking.
  Nieuwsartikel

 • De wijze waarop vastgoedbeleggers jaarlijks hun huren optrekken, lijkt lang niet altijd rechtmatig te zijn. Volgens meerdere rechtelijke uitspraken baseren verhuurders zich op een oneerlijk 'huurprijswijzigingsbeding', waardoor duizenden huurders jarenlang mogelijk te veel hebben betaald. De aanpak van de verhuurders zou in strijd zijn met Europese regelgeving die al sinds 1993 van kracht is.
  Nieuwsartikel