Overslaan en naar de inhoud gaan

© NUL20, 2002-heden

Het auteursrecht c.q. databankenrecht op de op deze site gepubliceerde artikelen en informatie berust bij de uitgever van NUL20 en/of de auteurs. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk.
Neem contact op met de hoofdredacteur voor meer informatie.

De inhoud van deze website is op zorgvuldige wijze samengesteld. Evenwel kunnen hoofdredacteur en auteurs niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de op deze site gepubliceerde informatie. De informatie kan bovendien zijn verouderd. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Privacystatement

NUL20.NL respecteert uw privacy. Wij erkennen uw behoefte aan een redelijke controle over uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn. Persoonlijke informatie is elke informatie die herleidbaar is tot uw persoon. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor onze abonnement-administratie.
NUL20 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen. Indien u informatie van derden ontvangt op basis van aan NUL20.NL ter beschikking gestelde gegevens zal dit via en vanuit NUL20 worden verzonden.