Overslaan en naar de inhoud gaan

Regels voor woningdelen worden in Amsterdam weer wat soepeler

Image

Het beleid rond woningdelen is een terugkerend thema in de Amsterdamse gemeentepolitiek, een balanceeract tussen het creëren van meer woonruimte versus het beschermen van huurders en tegengaan van overlast. Het huidige college wil de regels weer iets oprekken. Bijvoorbeeld door in wijken waar geen vergunningen voor verkamering meer worden verstrekt de quota te verhogen. Dat gaat dan alleen op voor omzetting naar drie onzelfstandige woonruimten. In die wijken komen daarmee gemiddeld 55 extra plekken beschikbaar. Bovendien worden de leges bij omzettingsvergunningen voor drie onzelfstandige woonruimten drastisch verlaagd dan wel afgeschaft. 
De gemeente ziet geen mogelijkheden om alleen voor corporaties het woningdeelbeleid verder te versoepelen. Bijvoorbeeld door de eis voor extra isolatie te schrappen, weer friendscontracten toe te staan of bij corporatiewoningen de quotaregeling niet toe te passen. VVD-raadslid Von Gerhardt (VVD) had daartoe een initiatiefvoorstel ingediend. Kort gezegd: men verwacht dat een dergelijke voorrangsbehandeling ten opzichte van particuliere verhuurders juridisch niet houdbaar is.

Inwoning

Reagerend op de enorme woningnood wil men ook een aantal drempels voor inwoning/hospitaverhuur wegnemen. Het college wil de termijn waarna iemand mag komen inwonen verkorten van twee naar één jaar. Verder wil men inwoning direct toestaan aan stellen (geregistreerde partners of een getrouwd stel). Ten slotte wil het college inwoning van twee huishoudens toestaan (in plaats van maximaal één inwonend huishouden) als het gaat om familie tot en met de vierde graad of als er sprake is van mantelzorg. In die gevallen kunnen dus meerdere familieleden de woning delen, zonder dat ze een gezamenlijk huishouden zijn.
De bedoeling is dat de nieuwe regels per 1 januari 2025 ingaan. Woensdag 8 mei wordt het voorstel besproken in de raadscommissie.

Trefwoorden