Overslaan en naar de inhoud gaan

Groei sociale huurvoorraad in Amsterdam zet door, maar het aandeel neemt af

Image

De sociale huurvoorraad van de Amsterdamse woningcorporaties groeide in 2023 met 652 woningen. De bescheiden groei voorkwam niet dat het aandeel betaalbare huurwoningen in de hoofdstad wederom afnam. Ook vonden minder huishoudens in 2023 een sociale huurwoning via WoningNet: 7.651 tegenover 8.482 in 2022. Zo blijkt uit het Jaarbericht 2024 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Segmentatie corporatiewoningen
Image

In 2021 kwam een einde aan de gestage afname van het aantal corporatiewoningen deze eeuw. Voor het eerst nam dat jaar de sociale woningvoorraad weer toe, met enkele honderden. Een keerpunt zo bleek. Ook in 2023 groeide de sociale woningvoorraad, netto met 652 woningen, het saldo van nieuwbouw (1.750), sloop (-333), verkoop (-640) en liberalisatie (-125). Ondanks die groei nam het aantal huishoudens dat via WoningNet een sociale huurwoning vond wel af: 7.651 versus 8.482 in 2022, bijna duizend minder. Deze cijfers zijn exclusief de verhuur van studentenwoningen De meeste van deze woningen (56%) zijn verhuurd via de online advertenties; de overige woningen via directe bemiddeling. Bijna al deze huurders hadden een extra vinkje bij hun naam om voor een woning in aanmerking te komen. Zonder een urgentie- of voorrangscategorie of doelgroeplabel lukt het nauwelijks nog (1%) om aan een sociale huurwoning te komen.

Minder voorrangsregelingen?

AFWC-directeur Anne-Jo Visser roept de gemeente op flink te snoeien in de wildgroei aan urgentieregelingen en doelgroeplabels. In haar openingsessay in het Jaarbericht heeft ze ze allemaal nog eens opgesomd. Visser: "De gemeente Amsterdam heeft 229 pagina’s nodig om al die regels op te schrijven. In Rotterdam lukt dat in 33." (...) Het jaarlijks aantal te verhuren woningen neemt nauwelijks toe, maar de doelgroeplabels en urgentiekandidaten wel. En dat betekent dat je de schaarse koek onder nog meer groepen moet verdelen. En dat iemand zonder een urgentie of doelgroeplabel nauwelijks nog aan bod komt."

Het aandeel sociale huurwoningen van de totale Amsterdamse woningvoorraad neemt ondertussen nog altijd af. Tussen 2013 en 2023 is dat gedaald van 44 naar 36 procent. En omdat een steeds groter deel van de particuliere huurwoningen in Amsterdam in de vrije sector wordt verhuurd, is het aandeel gereguleerde huurwoningen nog veel sterker afgenomen.

Nieuwbouw

Image

Naast efficiënter woninggebruik is bouwen, bouwen, bouwen de enige oplossing om de huidige woningnood in het betaalbare segment te verminderen. In 2023 leverden de Amsterdamse corporaties 1.912 nieuwe woningen op, voor het grootste deel (64%) zelfstandige sociale huurwoningen. Daarnaast  voegden de corporaties 458 onzelfstandige woningen, 62 zelfstandige studentenwoningen, 59 middeldure huurwoningen en 103 koopwoningen toe aan de voorraad. Tijdelijke woningen kwamen er vorig jaar niet bij.
De bedoeling is dat de bouwproductie omhoog gaat. Vorig jaar was, ondanks de bouwcrisis, een productief jaar: de corporaties namen maar liefst 3.200 woningen in aanbouw, 62 procent van de totale productie in de stad. Met deze aantekening dat bijna de helft daarvan is bestemd voor jongeren (32%) of studenten (16%). Een groot deel van deze studio’s komt in de Sluijsbuurt.

Veel meer cijfers

Het jaarbericht en de achterliggende tabellen bevatten zoals gebruikelijk een overvloed aan cijfers. Daarin komt onder andere aan de orde de huisvesting van doelgroepen, de verduurzaming van woningen en de ontwikkeling van de huren. NUL20 komt daar in latere publicaties nog op terug. Nog twee cijfers: de gemiddelde (kale) huur van een sociale huurwoning bedroeg vorig jaar 582 euro. Voor een corporatiewoning in de middeldure huursector wordt gemiddeld zo'n 1.000 euro betaald, 89 procent van de maximale huur volgens het WWS.
 

Trefwoorden