Overslaan en naar de inhoud gaan

Hugo de Jonge kan huurwet misschien nog net door Eerste Kamer loodsen

Image

De senaat heeft de Wet Betaalbare Huur 'met potlood'  op de agenda gezet voor behandeling op 18 juni. De wet legt excessieve huren aan banden en versterkt de positie van de huurders. Demissionair woonminister Hugo de Jonge haalt alles uit de kast om de behandeling van de wet voor één juli - de beoogde invoeringsdatum - af te ronden.

VVD en BBB zijn tegenstander van de wet om het merendeel van de huren in Nederland te reguleren. Zij leiden het verzet in de Eerste Kamer. Dat leidde tot een verzoek om een extra advies aan de Raad van State (afgewezen) en een spervuur van vragen. Het ministerie draaide overuren om tijdig antwoord te geven op zo'n tweehonderd ingediende vragen. Volgens De Jonge is er noodzaak de wet zo spoedig mogelijk te behandelen. De sector schreeuwt volgens hem om duidelijkheid. En hij vertrouwt het ongetwijfeld ook zijn opvolger niet toe. Een iets latere invoeringsdatum lijkt wel bespreekbaar.

Eind april stemde de Tweede Kamer met ruime meerderheid voor de wet, voorzien van een aantal amendementen. Het uiteindelijke wetsvoorstel is een balanceeract geworden om zowel middeninkomens huurprijsbescherming te geven én (institutionele) beleggers genoeg perspectief te bieden om in middensegmentwoningen te investeren.

Stemmen volgens partijlijnen?

De senaatsleden lijken in de Eerste Kamer via dezelfde partijlijnen te stemmen. De linkse partijen en CU zijn voor, de meeste rechtse tegen. De grote BBB-fractie zal ongetwijfeld ook tegenstemmen. Net als in de Tweede Kamer is een daardoor een beslissende rol weggelegd voor de PVV. Gelet op de weinige vragen uit deze hoek lijkt de mening van het PVV-smaldeel niet veranderd. Men is wel gevoelig voor de zorg dat woningverhuur lonend moet blijven. Maar men wil verhuur aantrekkelijk houden via de weg van de belasting. Dat valt echter niet onder de wet of onder minister De Jonge. 

Woningverhuur werd met name vanaf 2014 uitermate lucratief voor beleggers. Niet geremd door regelgeving en vanwege oplopende woningprijzen konden verhuurders vanwege de woningschaarste exorbitante huren vragen. De wet legt dat aan banden. Dat maakt investeren in vastgoed minder aantrekkelijk. Daar komt bij dat door een stapeling van fiscale maatregelen woningbezit de laatste jaren zwaarder wordt belast. Iets voor het nieuwe kabinet Schoof om daar iets aan te doen?