Overslaan en naar de inhoud gaan

Noord-Holland stelt 76,4 miljoen euro beschikbaar voor woningbouw

Image

De provincie stelt 76,4 miljoen euro beschikbaar voor het bouwen van woningen. Dit geld kan door gemeenten worden ingezet om woningbouwprojecten sneller van de grond te krijgen. Het geld is bestemd voor zowel kleinere  lokale of regionale woningprojecten, maar ook voor integrale gebiedsontwikkelingen. Verder is er geld voor innovaties die versnelling van woningbouwplannen mogelijk maken. 
“Met dit budget leveren wij een zo groot mogelijke bijdrage aan het versnellen van de woningbouw. Veel mensen in Noord-Holland ondervinden de directe problemen van het woningtekort. Dat kunnen jongeren zijn die niet samen kunnen gaan wonen, of juist mensen die na een scheiding niet hun eigen weg kunnen vinden. Er zijn 191.000 woningen te kort, die we nog voor 2030 willen bouwen in Noord-Holland voor al die mensen die een huis zoeken. Daar gaat dit beleid aan bijdragen. Met dit bedrag kunnen we samen met onze gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars een mooie slag maken”, aldus gedeputeerde Jelle Beemsterboer.

Er is 55 miljoen euro beschikbaar voor grote, integrale gebiedsontwikkelingen, voornamelijk bij OV-knooppunten waar de provincie zelf bij betrokken is. Hierbij kijkt de provincie naar woningbouw in samenhang met de totale aanpak rond het knooppunt, zoals investeringen in de bereikbaarheid via openbaar vervoer en voorzieningen in het gebied. En hoe bewoners het beste ‘van deur tot deur’ kunnen reizen met het openbaar vervoer bij andere gebiedsontwikkelingen.  Meer dan de helft van de woningen (60%) wordt gebouwd bij een bus- of treinstation.

Noord-Holland stelt 10 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor kleinere woningbouwprojecten van lokaal of regionaal belang. Het gaat daarbij om projecten die bijdragen aan de woningbouwopgave, de leefbaarheid of aan doorstroming in de lokale woningmarkt. De middelen van de provincie zullen met name worden gebruikt om concrete knelpunten bij het realiseren van die woningen weg te nemen. Of om betaalbare woningen te realiseren. De resterende 11,4 miljoen euro wordt gebruikt om woningbouw te versnellen. Zo kan er sprake zijn van hulp voor gemeenten met gebrek aan ambtelijke capaciteit om op korte termijn nieuwbouw te realiseren.