Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam ontvangt 1,5 miljoen euro extra voor het initiatief Lang Leven Thuisflats

Image

De gemeente Amsterdam ontvangt een subsidie van 1,5 miljoen euro voor het initiatief Lang Leven Thuisflats & Buurten. De subsidie wordt toegekend door het ministerie van VWS. Met de subsidie kan de gemeente investeren in onafhankelijke ‘Langer Thuiscoaches’, die vragen en behoeften van bewoners koppelen aan het aanbod van corporaties, zorg- en welzijnspartijen. Ook gebruikt de gemeente het geld voor activiteiten die de gezondheid, het welzijn en de participatie van bewoners bevorderen.

Wethouder Alexander Scholtes (Zorg) zet zich vanaf zijn aantreden in voor de Lang Leven Thuisflats: “Ik wil dat Amsterdam een stad is waar iedereen prettig en gezond oud kan worden. Dat betekent onder meer dat we werken aan zorgzame buurten met voldoende geschikte woningen voor ouderen. Er worden nog te weinig nieuwe woningen gebouwd voor ouderen, maar de Lang Leve Thuisflats bieden een mooie oplossing binnen de bestaande bouw. Zij kunnen de spil vormen van de zorgzame buurt.” Amsterdam startte het initiatief voor deze flats eind 2022 naar Rotterdams voorbeeld: een 'verrijkte' seniorenflat dat het gat dicht tussen geheel zelfstandig wonen en verpleeghuis. Er zijn er nu negen van deze aangepaste complexen en het zouden er voor 2030 dertig moeten worden, aldus wethouder Scholtes.

Vergrijzing

Amsterdam heeft een relatief jonge bevolking, maar heeft ook te maken met vergrijzing. In 2040 is naar verwachting een kwart van de bevolking 65+ en is het aandeel 85+ers verdubbeld. Om langer zelfstandig (thuis) wonen mogelijk te maken is het belangrijk om woonzorgconcepten te ontwikkelen, met voldoende ruimte voor ontmoeting in de buurt, waar ouderenwoningen zo veel mogelijk geclusterd zijn om zorg en ondersteuning efficiënt te kunnen leveren. Daarom wil de gemeente de komende jaren nog minimaal twintig Lang Leven Thuisflats realiseren: seniorenflats in de bestaande (sociale huur) voorraad die geschikt worden gemaakt om langer zelfstandig in te wonen: door bouwkundige aanpassingen, maar ook door zorgfuncties en gezamenlijke activiteiten aan te bieden.

Langer Thuiscoach

Een cruciale schakel in de aanpak moet de ‘Langer Thuiscoach’ worden. De subsidie van VWS zal voor een belangrijk deel aan deze coaches worden besteed. Voor de jaren 2025 en 2026 kan voor dit project ook weer subsidie worden aangevraagd. Momenteel wordt vanuit het Rijk gewerkt aan de invoering van een wet waarmee op termijn ook structurele financiering van de Lang Leven Thuisflats mogelijk is.

Trefwoorden