Overslaan en naar de inhoud gaan

Akkoord over 340 tijdelijke woningen in De Nieuwe Kern, Ouder-Amstel

Image

Gemeente Ouder-Amstel heeft met woningcorporatie Ymere en gemeente Amsterdam overeenstemming bereikt om in het gebied De Nieuwe Kern ongeveer 340 tijdelijke sociale huurwoningen te realiseren voor jongeren, starters en statushouders. De woonunits komen op de huidige parkeerlocatie voor bussen nabij de Johan Cruijff Arena. De Nieuwe Kern wordt op termijn een nieuwe stedelijke woonwijk met ongeveer 4.500 woningen.
 
Eerdere plannen voor de bouw van deze woonunits bleken financieel niet haalbaar. De locatie vormde onderdeel van de overeenkomst voor 5.000 flexwoningen die gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam in februari 2023 sloten met het Rijk. Voor deze units geldt een 'herplaatsingsgarantie'. Dat betekent dat het Rijk en betrokken  gemeente de corporatie compenseren als die na de eerste periode van 10-15 jaar niet kan worden herplaatst. De afspraak daarbij is dat het Rijk 60 procent en de gemeente 25 procent van het resterende financiële risico afdekt als herplaatsing niet mogelijk blijkt. Volgens minister De Jonge gaat het om een puur theoretisch risico, maar zo kijken de accountants van gemeenten en corporaties er niet naar. Er moet dus een risicovoorziening worden opgenomen in de boeken. En dat beperkt de mogelijkheden voor kleinere gemeenten om flinke aantallen flexwoningen neer te zetten. Dat probleem kon Ouder-Amstel niet oplossen. 

Financieel risico én woningen voor Amsterdam 

De betrokken partijen hebben een nieuw plan uitgedokterd. Zo helpt Amsterdam na vijftien jaar bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor de woonunits. Dat geeft zekerheid op een tweede exploitatietermijn, ook voor Ymere. Als tegenprestatie mag de hoofdstad een deel van de Amsterdamse statushouders in het complex onderbrengen. 30 procent van de woningen wordt toegewezen aan statushouders uit zowel Ouder-Amstel als Amsterdam. De hoofstad zal voor haar statushouders ook de ondersteuning bieden en na vijftien jaar voor definitieve huisvesting zorgen voor deze groep.

Planning

De komende maanden worden het ontwerp voor de woonunits en het plan voor de openbare ruimte afgerond. Ook wordt een plan gemaakt voor het sociaal beheer en onderhoud. Er komt een paviljoen met gemeenschappelijke voorzieningen. In het voorjaar vindt een derde informatiebijeenkomst plaats voor bedrijven en de volkstuinverenigingen in de buurt.  PBus, de parkeerplaats voor touringcars, wordt tijdelijk verplaatst richting station Duivendrecht totdat de Smart Mobility Hub klaar is. Eind dit jaar start de bouw van de woonunits in de fabriek. Volgens planning worden de 340 sociale huurwoningen voor jongeren, statushouders en starters vanaf eind 2025 geplaatst.