Overslaan en naar de inhoud gaan

Volgende Kolenkitbuurt op de schop: sloop van 220 oude voor 385 nieuwe woningen

Image

Volgens de net vrijgegeven gemeentelijke investeringsnota wordt in de Kolenkitbuurt Midden een woonblok van Rochdale aan de Sinjeur Semeynsstraat met 222 sociale huurwoningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 385 woningen in de verhouding 73 procent sociaal, 14 procent middelduur en 13 procent vrije sector. De zogenoemde ‘Piggelmeewoningen’ aan het Piet Paaltjespad worden opgeknapt. Daarna worden deze voormalige seniorenwoningen gebruikt voor voorzieningen. Onderdeel van de vernieuwing is een volledige herinrichting van de openbare ruimte, met meer publiek groen. De gemeente voorziet een tekort op grondexploitatie van bijna 3 miljoen euro.

Opvallend is dat de bewoners van de nieuwbouwwoningen worden uitgesloten van parkeervergunningen. Bewoners van de te slopen woningen die terugkeren in de nieuwbouw behouden wél het recht op een parkeervergunning. Dat recht is gebonden aan die bewoner en vervalt als de bewoner verhuist of om een andere reden de parkeervergunning beëindigt. Er staan wel 378 parkeerplaatsen ingepland in de publieke ruimte.

Image
De zogenoemde Piggelmeewoningen aan het Piet Paaltjenspad in de Kolenkitbuurt Midden

Kolenkitbuurt Midden

Ongeveer de helft van de bestaande bebouwing in de Kolenkitbuurt Midden wordt vervangen door nieuwbouw, de andere helft gerenoveerd. Dat laatste betreft een blok aan de Akbarstraat en het westelijke gedeelte van de Schaapherdersstraat. Wat betreft de keuze voor sloop of renovatie wordt onder andere teruggegrepen op de architectonische waardekaarten. ​​Het ‘Sinjeur Semeynsblok’ heeft door eerdere renovaties nog maar een beperkte architectonische waarde (basisorde). 

In het woningprogramma moet een divers aanbod aan woningen voor de verschillende doelgroepen komen, voor onder meer gezinnen, jongeren, ouderen en mindervaliden. De inspraakperiode loopt van 15 juli tot 15 september 2024.