Overslaan en naar de inhoud gaan

De Jonge optimistisch over terugdringen tekort studentenhuisvesting

Image

Er worden goede stappen gezet in het kader van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS), zo meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.  Dat baseert hij op de toename van het aantal bouwplannen. Hoofddoel van het actieplan is om 60.000 extra wooneenheden voor studenten te realiseren voor 2030. Inmiddels zijn er bouwplannen voor 30.000 extra eenheden. Behalve op nieuwbouw zet De Jonge ook in op meer hospitaverhuur. Hiervoor is een wetswijziging en informatiecampagne in voorbereiding.

De Jonge noemt in zijn brief een aantal doorbraken. Zo werd begin van dit jaar bekend dat in Kronenburg (gemeente Amstelveen) toch 438 zelfstandige wooneenheden gebouwd mogen worden. Andere voorbeelden zijn het nieuwbouwproject ‘The Grace’ in Den Haag, met onder andere 240 studentenwoningen. Later dit jaar worden studentencomplexen opgeleverd in Groningen (401 eenheden op de Zernike Campus) en Eindhoven (736 woningen op de TU campus). 

De Jonge noemt als gunstige ontwikkeling dat inmiddels ook de omliggende regio van universiteitssteden in beeld is voor de realisatie van de opgave. Rond Amsterdam is en wordt studentenhuisvesting gerealiseerd in Haarlem, Haarlemmermeer en Almere. Amstelveen en Diemen zijn van oudsher al locaties met studentenhuisvesting. De Jonge wil bij de actualisatie van de woondeal in de regio Amsterdam daarin expliciet extra studentenhuisvesting opnemen vanwege de grote groei van het aantal studenten.

Meer onzelfstandige eenheden

De Jonge constateert dat studentenhuisvesters om financiële redenen nog altijd vooral studio's bouwen, terwijl er onder studenten behoefte is aan meer onzelfstandige woonvormen met gezamenlijke voorzieningen. De exploitatie van studio's kan eerder uit omdat de huurder daarvoor huurtoeslag kan krijgen, waardoor hogere huren toch niet leiden tot hogere woonlasten voor studenten. De Jonge wil niettemin dat er "vanuit het oogpunt van welzijn van studenten" meer betaalbare onzelfstandige eenheden worden gebouwd. Hij verwacht dat de modernisering van het woningwaarderingsstelsel al wat zal helpen het exploitatietekort te verkleinen. Hij streeft naar een 50/50 verdeling in de nieuwbouw.

Hospitaverhuur

De Jonge doet ook een poging de ooit gangbare particuliere kamerverhuur weer gemeengoed te maken. Om hospitaverhuur te stimuleren wil hij een aantal drempels wegnemen, bijvoorbeeld die verhuurders of hypotheekverstrekkers opwerpen. Zo zou een huurcontract, in het geval van hospitaverhuur, eenvoudiger moeten kunnen worden beëindigd bij verkoop van de woning. En ander idee is een specifiek tijdelijk huurcontract voor hospitaverhuur. Hij wil nog voor de zomer met een plan hiervoor naar de Kamer.